Miquel Lumbierres (53) Gestor cultural


Miquel Lumbierres (53) - Gestor cultural

La mort prematura de Miquel Lumbierres, el 12 de juliol de 2006 a Barcelona, arran d'una intervenció quirúrgica aparentment de tràmit, és una sotragada per a la cultura catalana. Nomenat per la República Francesa Cavaller de les Arts i de les Lletres, Lumbierres (Barcelona, 1953) havia teixit durant dues dècades una xarxa eficaç de contactes culturals a l'àmbit europeu.

Encara molt jove, com a coordinador de serveis de l'àrea de Serveis Socials i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona va muntar amb passió les primeres operacions hivernals de suport als sense sostre i va promoure, a principis dels 80, la Biennal Jove de Barcelona, que va ser referent europeu. A principis dels 90, com a coordinador de Cultura de l'Ajuntament, va impulsar relacions amb els diferents sectors del món de la cultura i va potenciar les associacions empresarials en l'àmbit cultural. Tot plegat va fer possible incorporar els agents privats en esdeveniments com el festival Grec i la Mercè.

Abans de les seves responsabilitats dels últims anys, com a director de la Fundació Romea, de la Fundació Tot Raval i director de relacions externes de la principal productora catalana d'espectacles, Focus, va ser director del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra fins a la inauguració de l'Auditori. Des de la Fundació Romea, s'havia convertit en un dels màxims promotors de les dramatúrgies europees contemporànies al nostre país. El nom de Lumbierres quedarà lligat als moments més dinàmics de la política cultural barcelonina.

Altres obituaris