Grec 2018 Festival de Barcelona
Teatre Lliure Abonaments 18-19

Barcelona diumenge,   15 de juliol de 2018   Actualitzat a les   11:29 (CET)  - EDICIÓ CATALUNYA -

Sota teràpia

Sota teràpia

i

Valoració mitjana dels critics i periodistes culturals

Una comèdia brillant que no dóna treva.

Sinopsi de Sota teràpia

Gaudeix amb aquesta divertidíssima i brillant comèdia que no dóna treva.

En una nit de divendres tres parelles són convidades a participar d'una particular i relaxada sessió de teràpia: un intercanvi d'experiències personals, desitjos, somnis i frustracions. Aparentment res es massa extraordinari, però algú està absent en aquest experiment: la sessió aquest cop es desenvoluparà sense la tutela de la professional i la portaran a terme els mateixos pacients.

Poc a poc una maquinària impensada s'engegarà i desencadenarà confessions, reclams, veritats i mentides en un camí desenfrenat. Un desenfrenament difícil de detenir quan s'engega. En aquest espai concebut especialment per a aquesta tasca, els sis jugadors se sentiran aleshores impulsats a desplegar moviments, a actuar cadascun el seu joc ocult.
I el que es revelarà serà una forma inexorable i necessària per expressar el que estava vetllat; trencar amb l´ordenament de comportament social.
Els codis i els aparellaments que havien funcionat fins avui ja no serveixen..
I així sortirà a la llum una altra veritat…


Repartiment

Andrés Herrera

Teatre 2004 Forasters de Sergi Belbel. TNC Barcelona mapa d’ombres de Lluïsa Cunillé. Gira per Catalunya 2003 Una història en quatre parts de Carol López. Teatre Lliure de Montjuïc - Espai Lliure Super-Rawal, Dir. Marc Martínez. Gira per Espanya 2001 Una visió del buit. Dir. Ricard Gázquez. Sala Beckett. 1998 Faust. Versió 3.0 .La Fura del Baus. Cinema 2003 Rapados, de Roman Parrado Mala Uva, de Javier Domingo Art Heist, de Bryan Goeres 1998 Novios de Joaquín Oristrell Televisió 2003 Paradís, TV3 2002 Dinamita, TV3. 2000 Dinamita, TV3. 2001 Dinamita, TV3. 1995 Estació d’Enllac, TV3

Andrés Herrera /

Cristina Plazas

Nascuda a Madrid el 30 de setembre de 1969. CINEMA 2008 EL MAL AJENO. Di recc ió Oskar Santos 2006 VETE DE MÍ . Di rec ció Víc tor Gar cía León 2005 ANIMALS FERITS. Di rec ció Ventura Pons 2003 CIEN MANERAS DE ACABAR CON EL AMOR. Di rec ció Vi cente Pérez Her rero 2002 AUSIÀS MARCH. Di recc ió Daniel Múgi ca. 2002 BALA PERDIDA. Di recc ió Pau Mar t ínez 2001 CUANDO TODO ESTE EN ORDEN. Di rec ció César Mar t ínez 2000 LA ISLA DEL HOLANDÉS. Di recc ió Sigf r id Monleón “Premio Car telera Levante 2001” “Premi Ti rant 2001 mi l lor act r iu protagoni sta” 1999 LA TARARA DEL CHAPAO. Di recc ió Enr ique Navar ro TELEVISIÓ 2009 LOS HOMBRES DE PACO. Di recc ió David Mar t ínez 2008 PLAN AMÉRICA. Di recc ió Jose Mar ía Caro COMIDA PARA GATOS. Di rec ció Car los Pastor LOS HOMBRES DE PACO. Di recc ió David Mar t ínez 2007 LA VIA AUGUSTA. Di rec ció Sònia Sánchez 2007 SERRALLONGA. Di recc ió Esteve Rov i ra 2006 EL MONSTRUO DEL POZO. Di rec ció Belén Macías 2005 MINTIENDO A LA VIDA. Di rec ció Jorge Algora “Premi Ti rant 2005 mi l lor act r iu secundar ia” 2004 SPRINT ESPECIAL. Di rec ció Juan Car los Claver 2004 CAMPS DE MADUIXES. Di recc ió Car los Pastor 2004 SINDROME LABORAL. Di recc ió Sigf r id Monleón 2004 CON EL DIEZ A LA ESPALDA. Di recc ió Eduard Cor tés 2003 EL COMISARIO (Boca Producciones) 2002-03-04 LA PANTALLA DE LA SORT (Presentadora) 2002 ACOSADA. Di rec ció Pedro Costa 2002 ¿DÓNDE ESTÁ? Di recc ió Juan Car los Claver 2002 HOSPITAL CENTRAL (Antena 3TV) 2001 OTRA CIUDAD. Di recc ió César Mar t ínez. 2001 DESENLACE (Antena 3TV) Di recc ió Ti to D. 2001 PSICO-EXPRESS (TV3- Dagol l -Dagom) Di recc ión J. L. Boz zo 1998 A FLOR DE PELL. Di rec ció Daniel Ventura. 1998 GREGORIO MAYANS, EL SUEÑO DE LA RAZÓN. Di recc ió Antonio At i lano. 1995-96 HERÈNCIA DE SANG. Di recc ió Xabier Ber raondo. TEATRE 2009 UNA COMEDIA ESPAÑOLA. Di rec ció Si l via Munt 2008 A LA TOSCANA. Di recc ió Sergi Belbel 2007 CONTE D’HIVERN. Di rec ció Fer rán Madico 2007 ARCÀDIA. Di recc ió Ramón Simó 2007 L’ALTRA GUERRA. Di rec ció Ramón Simó 2006 EL MALENTÉS. Di recc ió Joan Ol lé 2005 FUENTE OVEJUNA. Di rec ció Ramón Simó “Premio Miguel Mihura mejor interpretac ión femenina” 2005 VOCES POSTUMAS. Di rec ció Joaquín Hinojosa 2004 ESTELLÉS PER LES TEULADES. Di rec ció Jose Manuel Gi l 2003 L’ESCOLA DE LES DONES (TNC) . Di rec ció Car les Al faro 2002 DOTZE DIUEN SHAKESPEARE. Di recc ió Joan Ol lé 2001 LAS TROYANAS de Eur ípides. Di recc ió I rene Papas i Jurguen Mul ler 2000 NACIDOS CULPABLES de P. Shi rov s ky. Di rec ció Car les Al faro i Joaquim Candeias. TEATRE 2000 ALGO AUTÉNTICO de Tom Stoppard. Di recc ió Rafa Calatayud. Premi de la Cr í t ica 2000 1999 CANDID. Ver sió teat ral de J. Hinojosa. Di recc ió Car les Al faro. 1997-98-99 y 2000 MANDÍBULA AFILADA. Di r igida por Car les Alberola. Premi Mi l lor Interpretac ió Femenina als Premis de les Arts Escèniques de la General i tat Valenciana 1996 LA LECCIÓN de E. Ionesco. Di r igida per Joaquín Hinojosa. Premio A. I .T.A Mejor Act ri z

Cristina Plazas /

Francesc Ferrer

Francesc Ferrer /

Marina Gatell

Marina Gatell / Meritxell Huertas /

Miquel Sitjar

TEATRE POP CORN de Ben Elton Dir.Ángel Alonso (T.Villarroel) “LAS MANZANAS DEL VIERNES” d’Antonio Gala Dir. Francisco Marsó (Teatro FÍGARO.Madrid) LA BONA GENT de Santiago Rossinyol Dir. Pep Cruz (Teatro ROMEA) SARA Y SIMÓN de M. Dueso Dir. Manuel Dueso MOLT SOROLL PER NO RES de William Shakespeare (Teatre de LA RIERETA) GERMANS DE SANG Dir. Ricart Reguant (Teatro CONDAL) CINE “MENOS ES MÁS” Llargmetratge Dir. Pascal Jongen. Prod.Aurum. “APTD. CORREOS 2001” Llargmetratge E.S.C.A.C. DO Curtmetratge Dir. Silvia Soliguer EL COR ROBAT Mitgmetratge 16mm Dir. Carmen Fernández LA PISCINA Dir. Hector Faver “LA LLUVIA QUE SE VENDIÓ” Cortometraje 16mm Director artístico Dir. Carlos Dueñas TELEVISIÓ UN PASO ADELANTE Tele 5, Globomedia. HOSPITAL CENTRAL Estudios Picasso. 16 DOBLES Dir. Orestes Lara. Telessèrie TV3. Pers. Protag. CALA REIAL Dir.Enric Banqué. Telemovie. Pers. Protagonista. MARESME Dir. Rosa Vergés. Telemovie. Pers. Principal. MIRALL TRENCAT Dir. Orestes Lara. Teleserie. Pers. Protagonista. “EL SUPER” Telessèrie Tele5 Pers. Protagonista. “MAS QUE AMIGOS” Telessèrie Tele5 Pers. Protagonista. SOTA EL SIGNE DE... Telemovie TV3. Pers. Protagonista. NISSAGA DE PODER Telessèrie TV3 Personatje Protagonista. NOVA FICCIÓ Telemovie TV3. Personatje Protagonista. “HOSPITAL” Serie A3TV. Personatje episòdic. ESTACIÓ D´ENLLAÇ Telessèrie TV3. Personatje episòdic. “CAMINO TORTUOSO” Telessèrie CANAL37 y CANAL51. Pers.Protagonista.

Miquel Sitjar

Crítiques Express

+
Un text amb el que has d'anar descobrint què passa amb la complicitat d'uns actors entregats. No us decebrà.
+
Aquesta versió de «Sota teràpia» ha reunit un repartiment que Daniel Veronese ha dirigit molt bé i ha fusionat en un objectiu comú: no deixar un segon de respir ni als intèrprets ni als espectadors.
+
Penses que estas veient un conjunt de "topicazos" tot i que molt divertits i molt ben intepretats, quan et cau la clatallada. Grata sorpresa.

Crítiques

  • Ni un segon de respir!

    Atenció a les pistes: primer pot semblar que les tres parelles convocades per una psicòloga —una tal Antònia, personatge absent— de {Sota teràpia} hagin sortit d'un dels enfrontaments dialèctics de Yasmina Reza, per exemple els de la comèdia {Un Déu salvatge}. Després, a poc a poc, pot semblar que e...

Prescripcions

  • No hi ha comentaris de prescripció per aquest espectacle

Noticies

  • Daniel Veronese porta quatre actors 'Sota teràpia' al Borràs

    El reconegut director Daniel Veroneses porta a Barcelona Sota Teràpia, un espectacle que coneix molt bé perquè ja el va estrenar a l’Argentina a primers del 2015 amb notable èxit. L’autor és Matias del Federico, [“un autor jove i desconegut fins escriure aquest text, que li fer guanyar el concurs ...
    T. Bruna - 10/10/2016Continuar llegint

Fotos

Videos

No hi ha videos per aquest espectacle

Opina sobre l' espectacle

Dades

Gènere: Teatre
Estil: Comèdia
Idioma: Català
Durada: 90 min.