La Mercè 2018
butlleti_banner

Barcelona dimecres,   19 de setembre de 2018   Actualitzat a les   16:44 (CET)  - EDICIÓ CATALUNYA -

Notícies


Cultura convoca 11 línies de subvencions en l'àmbit de les artsPublicat per Premsa Cultura Teatralnet
El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Cooperació Cultural, convoca 11 línies d'ajut per promoure les arts visuals, les arts escèniques i la música amb un pressupost total de 5.570.000 d'euros per a aquest any 2018.

Per primera vegada, l'accessibilitat es tindrà en compte com a criteri de valoració a les bases de les línies de subvencions. Es tracta d'un criteri que avaluarà el foment i desenvolupament de projectes que afavoreixin l'accessibilitat, d'acord amb la llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, en els àmbits artístics de les arts visuals, arts escèniques i música.


Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional
La línia de subvenció dedicada a les activitats de teatre professional compta aquest any amb una dotació de 500.000€. El seu objectiu és també potenciar la formació, creació i producció d'activitats professionals així com la presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars. El termini de sol•licitud s'obre el 17 d'abril i es tancarà el 2 de maig.
*Gràcies a aquesta línia es van subvencionar 40 projectes durant l'any 2017.


Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional
Amb l'objectiu de potenciar les activitats de dansa de caràcter professional, es convoca una línia específica per a entitats privades sense ànim de lucre i agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes comuns i que subvenciona tant la formació, creació, producció com la presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars.

Amb un pressupost de 250.000 €, el termini de presentació de sol•licituds d'aquesta línia és del 17 d'abril al 2 de maig. L'any 2017, amb aquesta mateixa dotació, es van impulsar 27 projectes artístics.


Subvencions a activitats de circ de caràcter professional
Les activitats de circ de caràcter professional també tenen la seva pròpia línia de subvenció dirigida a les entitats privades sense ànim de lucre i agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes comuns.

El termini de presentació de sol•licituds anirà del 17 d'abril al 2 de maig i s'hi dedicaran un total de 130.000€ per subvencionar les activitats de circ professional destinades tant a la formació, creació i producció com a la presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars
*Durant el 2017 es va donar suport a 9 projectes de circ.


Subvencions per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals
Aquesta línia està adreçada a donar suport a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals. El termini de sol•licitud s'obre el 17 d'abril i es tancarà el 2 de maig. El pressupost previst per a aquesta línia és de 915.000€.
*L'any passat, a través d'aquesta línia es va donar suport a 63 projectes d'arts visuals.


Subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals

La dotació econòmica per a la programació estable d'activitats d'arts visuals per aquest any és de 240.000€, i s'adreça a municipis i ens públics vinculats i dependents. El període per presentar les sol•licituds anirà igualment del 8 al 23 de maig.
*Durant el 2017 van rebre suport 25 municipis gràcies a questa línia de subvenció.


Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública
Més endavant, del 8 al 23 de maig, sortiran les subvencions destinades als centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals en equipaments de titularitat pública. La dotació per aquest any 2018 és d'un total de 1.180.000€.

La subvenció està destinada tant a impulsar les residències artístiques, cessió d'espais, ajuts i beques a la creació, presentacions públiques i divulgació, acompanyament artístic, formació i assessorament professional com donar suport a la internacionalització (programes europeus).
*El 2017 es van beneficiar 12 centres de creació d'arreu de Catalunya.


Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals
Del 8 al 23 de maig també es podran presentar les sol•licituds dirigides a les associacions professionals representatives dels sectors artístics i que impulsin la millora en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals. La dotació econòmica d'enguany és de 545.000€ destinats a la millora d'aquests sectors professionals.
*Un total de 27 associacions professionals que articulen els sectors artístics es van beneficiar d'aquesta línia l'any 2017.


Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament
Finalment, en aquest segon període de convocatòries del 8 al 23 de maig, hi ha les beques de recerca i innovació, dotades amb 240.000€ que suposen l'atorgament de 40 beques de 6.000€ cadascuna. El que suposa un augment respecte el 2017 on es van lliurar 34 beques de recerca i innovació.

Hi poden participar d'aquesta línia d'ajuts tant persones físiques com les agrupacions de persones físiques que es reuneixin per a projectes conjunts. L'objectiu d'aquestes beques és fomentar la recerca, la investigació i la creació en els diferents àmbits artístics i del pensament.


Subvencions per a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa
Més endavant, hi haurà una sèrie de convocatòries que començarà el 29 de maig de 2018 on hi ha la línia que subvenciona els projectes destinats a fomentar la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa dirigida a municipis i ens públics vinculats i dependents i a entitats privades sense finalitat de lucre. El termini es tancarà el 13 de juny. El pressupost previst per a aquesta línia és de 1.300.000 €.

Mitjançant aquesta línia l'any passat es va donar suport a un total de 5 produccions d'arts escèniques i música produïts o coproduïts per ajuntaments on ens dependents o vinculats, 9 festivals d'arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats i 6 circuits i xarxes de difusió d'arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.


Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals
També del 29 de maig al 13 de juny es podran començar a presentar les sol•licituds per a la línia d'activitats complementàries a la programació professional estable dels municipis que estan integrats al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) i ens públics vinculats i dependents amb equipaments equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i musicals (E1).

S'entén per activitats complementàries a la programació professional estable d'arts escèniques i música el conjunt de projectes, plans, accions i actuacions relatius a la dinamització comunitària, la comunicació i desenvolupament de públics, la cooperació territorial i l'accessibilitat.
*La dotació d'aquesta línia de subvenció actualment és de 150.000€ i l'any 2017 es van beneficiar 10 municipis d'arreu del territori.


Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament
Per últim, la Direcció General de Cooperació Cultural, concedirà 20 beques destinades a persones físiques per tal de donar suport a la formació i perfeccionament professional de creadors mitjançant la participació a cursos i activitats formatives especialitzades que s'imparteixin fora de Catalunya, amb una dotació econòmica de 120.000€. L'any 2017 es varen atorgar 16 beques. El període per presentar les sol•licituds també és del 29 de maig al 13 de juny.


Trobareu tota la informació sobre les línies d'ajut de la Sub-direcció General de Promoció Cultural a:

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpcc/subdireccio_general_de_promocio_cultural/Suports/

Imatges noticia

Cerca per títol de la notícia:


SAT Bànner genèric
Gèneric Mercat de les Flors 18-19