El Mercat de les Flos ens ha enviat un Comunicat on ens explica l’acord establert amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Us el reproduïm:

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el Consorci Mercat de les Flors han firmat un acord de col·laboració per promocionar i difondre les activitats organitzades per aquest espai, que és un motor i punt de trobada de propostes per al foment de les arts de moviment.

 Segons aquest acord, que té una durada de dos anys, els mitjans de la CCMA, a través dels diferents programes i espais, faran un ampli seguiment de les activitats organitzades pel Mercat de les Flors. Per la seva banda, el Mercat de les Flors se sumarà al projecte Amics d’iCat. A més, totes dues institucions avaluaran l’organització conjunta d’accions especials de participació adreçades a l’audiència.

El Consorci Mercat de les Flors és una institució participada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que té entre els seus objectius ser un centre de referència de la dansa a Catalunya i a la resta de l’estat, així com situar-se en l’escena internacional en els àmbits de la investigació, la producció, la creació i la difusió de la dansa, les arts de moviment i les arts similars.

El Mercat de les Flors és un espai de motor i de confluència de propostes per al foment de les arts de moviment, així com de suport a les companyies de dansa i altres arts similars. Per aconseguir-ho, treballa en xarxa amb diversos agents i altres equipaments nacionals, estatals i internacionals, tant públics com privats, en l’àmbit de la cultura i el pensament contemporanis.

Aquest acord s’emmarca en la missió de promoció i difusió de la cultura que té la CCMA, i en el seu compromís per garantir la cobertura dels grans esdeveniments culturals i dels festivals més rellevants del país, a través de la col·laboració amb les institucions que treballen per fomentar la cultura, l’educació, la creació i la innovació.

  • Alicia Alonso
  • West Side Story
  • Nomad
  • Crimen y telón