Actua Cultura ens ha fet saber que ha estat aprovada, per unanimitat, la creació d’una taula de diàleg per arribar al 2% del pressupost del Departament de Cultura. Ens ho expliquen així:

Barcelona, 3 de juliol de 2020 – El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat
“Obrir de manera immediata una taula de diàleg amb els Grups Parlamentaris i els
diversos sectors culturals per acordar un calendari concret per tal que el pressupost del Departament de Cultura arribi al 2% del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya.” Aquest és només el punt 1.1 de la Proposta de Resolució de Cultura presentada pel Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar. Cal recordar que fa només 15 dies es va produir l’aprovació d’un punt similar -en el marc d’una moció
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans- que en aquella ocasió va ser aprovat
per majoria però no per unanimitat.

Isabel Vidal, portaveu d’Actua Cultura, es mostra satisfeta: “La generositat, la
dedicació, el treball, el nostre amor a la feina, la defensa amb arguments, l’absoluta convicció que la cultura és un bé per a la societat i la pressió de tot un sector unit han establert les bases i el punt de partida per a un veritable canvi de paradigma.” I rebla: “Aquesta aprovació per unanimitat ens dona força per seguir endavant perquè la raó ja la teníem.”

2% Actua Cultura és un programa-agenda d’accions que treballa per a un canvi de
paradigma en el tractament de la cultura. “Arribar al 2% del pressupost del Departament de Cultura, en línia amb la mitjana europea, és el nostre primer objectiu.”