Amor Mundi: la rebel·lió de la mestra

    0
    Nota: (5)

    Mitjançant una professora a punt de jubilar-se i de quedar-se cega ( la sempre excel·lent Marta Angelat) Victoria Szpunberg es fa unes quantes estimulants preguntes sobre el nostre sistema educatiu, o la nostra capacitat de crear equivocs a partir d’una potser qüestionable percepció de l’altruisme. Però un cop plantejades les preguntes, l’autora es perd entre personatges feblement dissenyats i situacions poc elaborades.