Persones potencialment perilloses: el gos i la ràbia del pensament ultra

    0
    Persones potencialment perilloses
    Nota: (5)

    Roger Torns reivindica el valor de la tragèdia que assumeix el legat dels clàssics grecs per mirar-se amb ulleres contemporànies les tragèdies d’ara mateix. I se’n serveix del microcosmos familiar per tal d’assenyalar com en l’àmbit domèstic es van gestant les violències quotidianes que s’acaben projectant en la violència del pensament ultra conservador; un pensament que fa servir la por per expandir-se sense fre. Però la metafòrica tragèdia de Torns amb gos familiar inclòs s’acaba esgotant massa ràpidament: ni el hip hop que vol ocupar el lloc que els grecs li atorgaven al cor és capaç d’atorgar-li més densitat a aquests personatges dibuixats amb certa feblesa i mancats d’una estructura narrativa més potent.