Daniel Martínez de Obregón ha estat reelegit president de la Federació Estatal d’Associacions d’Empreses de Teatre i Dansa (FAETEDA) fins al 2013.

FAETEDA és l’organització estatal de les arts escèniques que engloba 15 autonomies i 17 associacions que reuneixen a més de 400 companyies, productores, distribuïdores i exhibidores de teatre i dansa de tot l’estat i que generen més del 80% dels espectacles escènics del territori espanyol.
Daniel Martínez és president del Grup Focus i president de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA).

La junta directiva escollida a l ‘assemblea general de FAETEDA celebrada a Valladolid el 2 de desembre està formada per:

Daniel Martínez de Obregón, President (Catalunya); Jesús Cimarro, Vicepresident Primer (Madrid); Joan Muñoz, Vicepresident Segon (València); Anna Rosa Cisquella, Vicepresident Tercer (Catalunya); Pilar López, Secretària General (Euskadi); Rosa Garnacho, Tresorera (Astúries); Jacinto Gómez, Vocal (Castella i Lleó); Sergio Casado, Vocal (Andalusia).