Voleu participar a la Mostra de Teatre de Barcelona? Doncs ja queden pocs dies. Aquesta és la darrera setmana per a presentar propostes per a participar a la 25ª edició de la Mostra, que se celebrarà d’octubre a desembre del 2020 al Teatre del Raval.

Les companyies interessades podeu presentar les vostres propostes fins el proper 17 de juliol a les 12h.

Adjuntem les bases i podeu trobar més informació i fitxa d’inscripció a: http://www.teatredelraval.com/mostra-teatre-barcelona/
——————————————-

Bases 25a. Mostra de Teatre de Barcelona
Octubre – Desembre 2020

Qui pot participar-hi?
Poden participar en aquesta Mostra totes les companyies de teatre que disposin d’espectacles que combinin professionalitat, creativitat i qualitat, de fàcil muntatge i desmuntatge i no programats per via comercial a Barcelona.

Quin material necessiteu enviar?
Per optar a ser seleccionats per la Mostra d’enguany, caldrà fer arribar a l’organització els
següents ítems:
1. Per correu electrònic a artipolis@mostradeteatredebarcelona.com
 Fitxa d’inscripció que trobareu a http://www.teatredelraval.com/mostra-teatre-
barcelona/
(descàrrega directa: http://www.teatredelraval.com/wp-
content/uploads/2011/05/Fitxa-dinscripció-25ª-Mostra-català.doc )

 Dossier de l’espectacle (que ha d’incloure:)
o Fitxa artística
o Necessitats tècniques
o Currículum dels actors, director, i trajectòria de la companyia
o Sinopsi estesa de l’espectacle i resum de la sinopsi en màxim 8 línies
o Còpia del text de l’espectacle
o 4 fotos de l’espectacle (en format JPEG) en alta resolució.
(L’organització agrairà que feu un .zip o .rar amb tots aquests arxius anteriors)

 Link del vídeo que faciliteu. (Llegiu punt 2)

2. Penjat a VIMEO o YOUTUBE:
 Vídeo sencer de l’espectacle
 Teaser
S’han d’enviar ambdós vídeos. Podeu penjar-los a VIMEO (en mode públic o amb
contrasenya) o YOUTUBE (en mode públic o ocult, NO privat). Els vídeos no han de
requerir descàrrega prèvia, han de poder visionar-se directament.

Només es podrà presentar a la selecció un espectacle per companyia, que haurà d’estar
degudament autoritzat per llurs autors o propietaris dels drets de representació; en cas
contrari la responsabilitat corre a càrrec de la companyia participant.
Els projectes que no presentin tota la documentació requerida i degudament complimentada podran ser desestimats.

Quina és la data límit d’inscripció?
El termini de recepció de projectes es tancarà el 17 de juliol del 2020 a les 12h.

Com s’informarà a les companyies si han estat seleccionades o no?
A finals de juliol es comunicaran a les companyies corresponents les obres escollides. Els grups no seleccionats en seran informats per email.

Quines condicions heu de complir?
El teatre aportarà el material de llum i so del què disposi. El muntatge escènic, atrezzo i
material tècnic específic necessari per a la representació correrà a càrrec dels participants. El dia de l’estrena la sala es posarà a disposició del grup per a assajar i muntar des del matí fins l’hora de la representació. Totes les companyies hauran de disposar d’un tècnic de llum i so.

Podem enregistrar les vostres representacions?
La Mostra de Teatre de Barcelona – Artípolis es reserva el dret d’enregistrar les obres
participants en qualsevol dels suports existents, així com el dret d’utilitzar el material del
muntatge en totes les seves accions de caràcter divulgatiu. També podrà arribar a acords amb els mitjans de difusió que cregui oportuns per tal de fer reportatges, retransmissions o
qualsevol altra acció durant i després de la Mostra.

Quins són els guardons?
El Jurat qualificador atorgarà els següents reconeixements:
– Millor espectacle
– Millor actriu
– Millor actor
El Jurat estarà format per professionals del món del teatre.

L’organització es reserva el dret de declarar deserta qualsevol de les categories. Tanmateix
podrà proposar els reconeixements especials del Jurat que cregui oportú. Els espectacles
també optaran al Premi Popular, que atorga el públic amb les seves votacions.

El veredicte del Jurat es farà públic en el decurs de la Festa de Cloenda, en la qual es lliuraran els guardons corresponents i serà inapel·lable.

El muntatge reconegut com a “millor espectacle” serà premiat amb la seva programació per
via comercial a Barcelona al Teatre del Raval, sempre que compleixi els requisits necessaris per a la seva exhibició, segons la direcció d’Artípolis.

Els espectacles guanyadors faran menció expressa dels premis rebuts en els elements de
difusió i propaganda que utilitzin amb posterioritat a la Mostra.

En qualsevol situació, prevista o no en aquestes bases, la Comissió Organitzadora podrà
prendre la decisió que cregui oportuna i serà inapel·lable. El fet de participar en la Mostra
suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.