COMUNICAT DE LA DIPUTACIÓ I DE L’INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona i l’Institut del Teatre expressen la seva més absoluta repulsa als casos de presumpte assetjament sexual i abús de poder a l’Institut del Teatre, recollits aquest diumenge al diari Ara, per part d’alguns docents del centre; així com el total suport i solidaritat amb l’alumnat que hagi pogut patir aquest tipus de situacions.

En aquest sentit, el govern de la Diputació i ‘Institut del teatre reiteren la seva voluntat d’aclarir els fets amb la màxima celeritat i contundència ara que n’és coneixedora. Cal recordar que l’Institut del Teatre disposa, des del 2018, d’un Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual que, fins a dia d’avui, no ha rebut cap denúncia oficial de possible cas d’assetjament de l’alumnat del centre.

Vista la gravetat dels fets exposats aquest diumenge, s’ha posat en marxa d’ofici el procediment davant de casos d’assetjament i demà mateix la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments prevista en el Protocol començarà les investigacions pertinents per recavar informació sobre els fets denunciats amb l’objectiu d’emetre un informe, de caràcter vinculant, que determinarà les mesures oportunes a dur a terme. Alhora, també analitzarà la continuïtat de Joan Ollé com a docent de l’Institut del Teatre.

El govern de la Diputació de Barcelona i la direcció de l’Institut del Teatre encoratgen tot l’alumnat del centre a emparar-se en el Protocol en vigor contra l’assetjament, que garanteix la confidencialitat de les denúncies i que té per objectiu vetllar per un entorn formatiu i de treball segur i respectuós; evitant qualsevol tipus d’assetjament per a cap persona i, especialment, per l’alumnat de l’Institut del Teatre.

L’Institut del Teatre vol reivindicar la bona feina, professionalitat i ètica general del professorat del centre per tal que no es criminalitzi el col·lectiu pel presumpte assetjament i abús de poder de pràctiques puntuals.

El Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere en l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre va ser aprovat el juliol de 2018 per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre amb l’objectiu de disposar d’un instrument per a la prevenció, protecció i resposta davant possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere.

La Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments, constituïda en la mateixa data vinculada al Protocol està formada per una persona representant de l’àmbit educatiu, una persona representant de l’alumnat, una persona amb expertesa en situacions d’assetjament sexual i una persona especialitzada en procediment normatiu, que actua com a secretaria de la comissió. Des de la creació del Protocol i la Comissió s’han fet diverses sessions formatives al professorat per a la detecció i prevenció de l’assetjament sexual a les aules. També s’han fet accions de difusió del Protocol i el seu funcionament adreçades a l’alumnat.


SOBFRE LINSTITUT DEL TEATRE

Creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, l’Institut del Teatre té més de cent anys d’història com a centre dedicat a la docència, la creació, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escèniques. Durant tots aquests anys ha jugat un paper determinant en la modernització de l’escena catalana.

BANNER QUINZENA METROPILITANA FILATURAS 2021
Banner Quinzena metropolitana 2021