El teatre de Lluïsos de Gràcia ja s'ha beneficiat de les subvencions de l'ICUB

L’Institut de Cultura ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa i la seva dotació d’equipament tècnic per un import total de 600.000 euros. Les subvencions es concediran mitjançant la concurrència competitiva.

Tindran prioritat les inversions relatives a obres de seguretat, insonorització, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i en general totes aquelles mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència. S’hi podran acollir les obres iniciades enguany o bé a iniciar durant els sis mesos següents a la notificació de la subvenció i que finalitzin abans del 31 de desembre de 2018.

L’objectiu és posar les bases i dotar els equipaments de les condicions tècniques actualitzades i necessàries per tal de potenciar la cultura feta i gestionada pel teixit associatiu dels diferents barris de la ciutat. Jaume Collboni, segon tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació, afirma així el compromís amb el manteniment de les infraestructures culturals que “juguen un paper rellevant en la cultura de base i en la cohesió social, i que des dels barris permeten aproximar la cultura a les ciutadanes i els ciutadans”.

Emmarcades en el Programa per a la rehabilitació d’auditoris i teatres d’entitats culturals sense afany de lucre, les subvencions donen suport als centres culturals de proximitat dels barris, alhora que retornen el protagonisme a les entitats culturals de base participativa. Barcelona hi compta amb una important xarxa; sovint es tracta d’institucions històriques com ateneus, orfeons o teatres d’entitats culturals, que realitzen una important tasca de cohesió social mitjançant activitats de foment cultural, esportiu i de lleure.

Entre el 2012 i el 2015 s’han beneficiat de les subvencions un total d’onze ateneus i centres culturals. Alguns equipaments, com els Lluïsos de Gràcia, els Lluïsos d’Horta o el Centre Moral i Instructiu de Gràcia, han reformat completament les seves seus, mentre que d’altres, com l’Hogar Extremeño o la Casa-Asil de Sant Andreu, han renovat les instal·lacions. Altres ateneus, com l’Orfeó Gracienc o el Centre Moral del Poblenou, han iniciat més recentment els respectius projectes de reforma i actualment es troben en obres.

Més informació i bases a:
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

  • " "
  • " "
  • " "
  • <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/5MXGrfx7UV8” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>