L’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona graduarà aquest curs la seva primera promoció d’estudiants de Catalunya en Art Dramàtic i Dansa, a través de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa, respectivament.

Aquest curs finalitzen la seva formació els primers estudiants matriculats ara fa quatre anys segons el nou pla d’estudis superiors de grau, en les especialitats d’Interpretació, Direcció i Dramatúrgia, Escenografia, Coreografia i Pedagogia de la Dansa.

Aquests estudis comprenen un total de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre cursos. El títol que s’obté és un títol superior de l’especialitat corresponent, adaptat a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que equival, a tots els efectes, a un grau universitari i donen dret al Suplement Europeu al Títol (SET).

L’Institut del Teatre venia impartint des de l’any 1992 la formació reglada del títol superior d’Art Dramàtic, i des de l’any 1995 del títol Superior en Dansa, ambdós equivalents a tots els efectes a llicenciatura, segons la LOGSE.

Aquest 2014, a més dels graduats de l’Institut del Teatre en Art Dramàtic i en Dansa, també es gradua la primera promoció d’estudiants dels altres ensenyaments artístics superiors: Música, Disseny i Conservació i Restauració de béns culturals.

BANNER QUINZENA METROPILITANA FILATURAS 2021
Banner Quinzena metropolitana 2021