La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria per a l’admissió de grups a la Campanya de Teatre i Dansa Professionals dedicada als ajuntaments corresponent a l’any 2002. S’hi poden apuntar les entitats i col·lectius que desenvolupen les seves activitats en el camp del teatre i la dansa professionals i que no estiguin inclosos en cap altra campanya de la Diputació. Les inscripcions es podran fer fins al pròxim 31 de desembre. Els col·lectius inclosos en el dossier de la campanya seran oferts als municipis de menys de quinze mil habitants, que els podran contractar amb una subvenció de l’ens provincial.

  • " "
  • " "
  • " "
  • <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/5MXGrfx7UV8” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>