El Centre d’Arts Escèniques El Canal de Salt portarà de gira a les Illes l’obra Traïció, de Harold Pinter, coproduïda amb el Teatre Lliure, i Mort d’un viatjant, d’Arthur Miller, dins un programa de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i el govern balear perquè catorze espectacles produïts a Catalunya es puguin veure als teatres insulars per mitjà d’una subvenció consistent en la rebaixa del caixet de les companyies, la diferència del qual assumeix la Generalitat. El Canal, junt amb el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa i el Teatre Nacional, és l’única productora de la qual s’han escollit dues obres.