Adrià Gual

L’Institut del Teatre ens comunica que ja s’han publicat les convocatòries de l’any 2020 de les Beques de Formació i Perfeccionament i del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre orientades a facilitar el perfeccionament professional i la inserció laboral dels graduats i graduades de les escoles superiors.

A partir del mes de juliol està previst que es puguin presentar les sol·licituds per a participar al Premi Adrià Gual, que convoca l’Institut del Teatre des de l’any 2012, amb l’objectiu de donar suport i impulsar la producció i exhibició d’un muntatge d’arts escèniques.

Pot optar al premi qualsevol col.lectiu de professionals de les arts escèniques sempre i quan tingui personalitat jurídica pròpia i tingui com a mínim tres graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) que hagin obtingut el títol a partir de l’any 2016 i que en el projecte presentat desenvolupin la disciplina del seu àmbit formatiu a l’Institut del Teatre pel qual han obtingut la titulació.

Els projectes que es presentin a concurs no poden tenir caràcter acadèmic i han de ser inèdits.

El premi està dotat amb 30.213,20€ i la Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador per tal d’incloure’l preferentment dins la selecció de les propostes per a I’edició de I’any 2021.

En aquest sentit, el projecte guanyador del Premi Adrià Gual 2019, Pruna del Col·lectiu Nins, dirigit per Queralt Riera, es podrà veure dins la secció De Grec a Grec a l’Escenari Joan Brossa durant la temporada 2020-21 (data per concretar).

Altres companyies premiades en aquests nou anys han estat la companyia La Llarga amb Bruels (2018), Associació Cultural Criatures per Gentry (2017), Associació Companyia Ignífuga per Utopia (2016), Associació Obskené per Ciutat de Vidre (2015), Associació Artística Propostes Conscients per Només ens vol protegir del cel  (2014), Projecte Nissu per la seva proposta Shell (2013) i Associació La Calòrica pel seu projecte La Nau dels Bojos (2012).

El termini d’inscripció del Premi Adrià Gual s’obrirà a partir de l’endemà de la publicació de les convocatories al BOPB, prevista a partir del mes de juliol. 

Ajuts econòmics per a la formació

Les beques de formació i perfeccionament, s’adrecen a graduats de I’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) i del Conservatori Superior de Dansa (CSD) que hagin obtingut el títol superior a partir de l’any 2016 inclòs. L’Institut concedeix un màxim de dues beques amb un import màxim de 3.780 € cadascuna per sufragar les despeses de projectes de formació en arts escèniques, incloent les despeses de matrícula i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya.

El termini de presentació d’instàncies de les beques de formació i perfeccionament serà des del 30 de juny de 2020 al 9 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).

Totes les sol·licituds s’han de presentar en el Registre de I’lnstitut del Teatre de Barcelona (plaça Margarita Xirgu), els dimarts, dijous i divendres, de 9:00 a 14:00 h. Per accedir al recinte és obligatori l’ús de la mascareta.

 

 Postgrau de les Arts Escèniques i l’Educació

Us recordem també, que estem als últims dies per inscriure’s al Postgrau de les Arts Escèniques i l’Educació 2020-2021, estudis que ofereixen tres itineraris: Teatre, Moviment i Projectes pedagògics i escènics.

El Postgrau de les Arts Escèniques i l’Educació és el primer postgrau de l’Estat espanyol dedicat a l’aplicació de les arts escèniques com a recurs pedagògic. El període d’inscripcions és de l’1 de maig al 30 de juny i la matriculació de l’1 al 31 de juliol.

Els estudis s’adrecen especialment a mestres d’infantil, primària, secundària i batxillerat, així com a professors d’educació especial, de dansa, teatre o música, al professorat d’educació física, i en general a psicoterapeutes, assistents socials o altres professionals interessats en l’aplicació de les arts escèniques en l’educació.

L’itinerari de Teatre i Educació celebra la seva quinzena edició, mentre que l’itinerari de Moviment i Educació compleix sis edicions. Tots dos estudis permeten als alumnes adquirir noves competències i habilitats per utilitzar el teatre i el moviment com a instruments educatius davant la diversitat de l’aula. Pel que fa a l’itinerari de Projectes pedagògics i escènics, el postgrau fa un pas més enllà i proposa una formació per tal que els alumnes defineixin i desenvolupin el seu propi projecte pedagògic i creatiu, adaptant-se als contextos i etapes evolutives dels públics a qui vulguin adreçar-se.

En qualsevol cas, tots tres itineraris s’estructuren en sessions pràctiques i teòriques. El postgrau permet als alumnes matricular-se a blocs temàtics de manera individual.

Les classes es duran a terme els divendres, dissabtes i diumenges al Centre territorial de l’Institut del Teatre d’Osona, ubicat a Vic, des del 2 d’octubre de 2020 al 20 de juny de 2021.

La modalitat d’impartició de les classes dependrà de les directrius que marquin les autoritats sanitàries.

Més informació:

Institut del Teatre – Centre d’Osona
Sant Miquel dels Sants, 20 –  08500 Vic
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
postgraus.vic@institutdelteatre.cat