III edició de In Situ

Últims dies per a la convocatòria de In Situ, Mostra d’arts del moviment

El 15 de julio,l és el dia límit per presentar-se a la convocatòria per particiopar a la 4a edició de In Situ, que es durà a terme els dies 17, 18 i 19 de desembre del 2015 al claustre de l’Arts Santa Mònica. Es presentaran les 6 peces escollides durant el procés de selecció.

CONVOCATÒRIA
La convocatòria va dirigida a artistes independents o col·lectius artístics residents a Catalunya o amb un vincle professional amb el sector local, amb línies de treball experimentals, que indaguen en noves metodologies de treball i nous llenguatges i que vulguin localitzar el seu treball al Arts Santa Mònica.

La Mostra IN SITU treballa per a crear un circuit de programació en festivals i espais de caràcter similar, per tal de donar sortida a les peces participants en la Mostra. S’han establert col·laboracions amb els programes El Macba es Viu, i el Festival Sismògraf, la Sala Hiroshima i s’obriran noves col·laboracions de cara a la 4a Edició.

COM PARTICIPAR-HI
Per a participar a la convocatòria s’ha d’omplir el formulari que trobareu a:

https://docs.google.com/forms/d/1K9_SMmO0CR83JsmPJV4asQZb53z92YR08h93acygjo8/viewform?c=0&w=1

S’acceptaran propostes fins el dia 15 de juliol 2015

Per més informació contactar amb mostrainsitu@gmail.com

  • Concert del 30è Aniversari
  • Juana
  • Manel
  • Alicia Alonso
  • West Side Story